Energyst Rental Solutions BV

Energyst Rental Solutions BV

Welke modules van Appono Recruitment Advies hebben jullie afgenomen?


"Appono Iinsight, gericht op een betere vindbaarheid van onze vacature op het internet en via andere (social) media."

Wat is jullie ervaring hiermee?


"Energyst Rental Solutions had nog niet eerder samengewerkt met een partner die veel aandacht heeft voor de vindbaarheid van onze vacature op het internet en andere (social) media. Deze manier van ‘beter werven’ heeft geleid tot goede resultaten waarbij het prettig is om als organisatie zelf de regie te behouden over het selectieproces met goede ondersteuning vanuit Appono. De samenwerking met Appono voor de vacatures van Sales Engineer hebben wij als zeer prettig ervaren."

Wat was het resultaat voor uw organisatie?


"Voor de vacature van Sales Engineer hebben we voldoende kwalitatief goede cv’s mogen ontvangen en hebben we na ons eigen selectieproces een nieuwe collega aangenomen."

Waren jullie tevreden met deze resultaten?


"Energyst Rental Solutions is zeer tevreden over de resultaten want we hebben door hulp van Appono een nieuwe collega aangenomen!"

Op welke manier is het werken met Appono Recruitment Advies anders dan de werving en selectie tools die jullie voorheen inzetten?


"Het is anders doordat Appono meer aandacht heeft voor de vindbaarheid van onze vacature waarbij we onze eigen identiteit kunnen behouden. In een organisatie is er niet altijd voldoende tijd (en middelen) om de vindbaarheid op het internet te vergroten. Door de kennis en kunde van Appono besteed je dit deel van je werving- en selectieproces waarbij je de regie over ‘de selectie’ behoudt, vaak een onderdeel waar je als HR volledig betrokken in wilt blijven."

Kunnen jullie de modules van Appono Recruitment Advies aanraden aan anderen en waarom?


"Ik kan de dienstverlening van Appono aanraden aan anderen, afhankelijk van de vacature en de doelgroep die je op de arbeidsmarkt wilt bereiken. Voor de vacature van Sales Engineer was deze manier van werven (en selecteren) een goede tool omdat de doelgroep die we zochten actief is op het internet en in andere (social) media. Niet onbelangrijk, de samenwerking en communicatie ervaar ik als zeer open, toegankelijk en betrokken."

Deel dit bedrijf