Module Samenwerken

Bij deze module draait het om het samenwerken in teamverband op een gelijk niveau, zonder hiërarchische verschillen. Samenwerken in een team is cruciaal voor het bereiken van de gestelde doelen: hoe actief stelt iemand zich op? Hoe gaat iemand met kritiek om? Brengt iemand zijn mening goed naar voren?

In de Module Samenwerken van het Virtueel Interactie Programma wordt op deze aspecten gefocust. Daarbij wordt niet alleen gelet wat de deelnemers concreet zeggen, maar met name ook op hoe zij zich presenteren en hoe zij overkomen.

Het Virtueel Interactie Programma confronteert een deelnemer per module doorgaans met een 20-tal situaties. Hierbij kan het accent liggen op dat type situaties, dat het belangrijkst is in een bepaalde functie of waarvan men meer wil zien bij de deelnemer.

Interesse in de Module Samenwerken?

Heeft u specifieke wensen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij leveren ook maatwerk.

Terug naar Interactive Assesments