Module Sollicitatie

De Module Sollicitatie van het Virtueel Interactie Programma levert opnames van sollicitanten in een nagebootst sollicitatiegesprek. Sollicitanten reageren op sollicitatievragen die door een werkgever of personeelsfunctionaris worden gesteld. De opnames kunnen aan het CV worden toegevoegd (Levend CV).
Daarnaast zijn er andere modules, die kandidaten online via de monitor in levensechte situaties plaatsen. Zo wordt in de Module Projectmanagement de kandidaat geconfronteerd met 'lastige medewerkers' en moet reageren op wat die zeggen. Het gedrag van de kandidaat geeft een goed beeld van diens stijl van communiceren en aanpak van moeilijke situaties. Hoe gaat hij/zij bijvoorbeeld om met omvoldoende presterende medewerkers, met kritiek, met onderlinge conflicten tussen medewerkers, het brengen van slecht nieuws, enzovoorts. Uit de reacties blijkt ook de inhoud van de kandidaten.
Het Levend CV van de Module Sollicitatie onderscheidt zich van andere, u wellicht bekende, sollicitatie-video's. Het gaat bij het Levend CV van de Module Sollicitatie namelijk niet om een door een sollicitant of daarin gespecialiseerd bedrijf gemaakte video-film, maar om opnames van reacties op moeilijke situaties of vragen. Zo bevat het Levend CV van de Module Sollicitatie opnames van de reacties van sollicitanten op vragen, die door een tegenspeler op de monitor worden gesteld (bijvoorbeeld 'hoe reageert u onder druk?', 'hoe bent u als collega?'). Dit is voor sollicitanten lastiger dan het vertellen van een vooraf ingestudeerd verhaal. Bovendien kunnen sollicitanten zo onderling beter worden vergeleken: ze reageren allemaal op dezelfde vragen.
Het werken met beeldmateriaal/video's zonder de sollicitant echt ontmoet te hebben, krijgt de volgende kritiek dat sollicitanten te veel op hun uiterlijk en hun presentatie zouden worden beoordeeld, terwijl aan de inhoud voorbij wordt gegaan. Dat risico is inderdaad aan het gebruik van video-opnames verbonden. Het zal van de professionaliteit van de beoordelaar afhangen of te oppervlakkig wordt omgegaan met het beeldmateriaal. Overigens kan met een dergelijke methodiek ook zicht op de inhoud van de sollicitant worden verkregen, namelijk via de modules die zich richten op de functievervulling (bijv. leidinggeven, verkoop).

Demo Module Sollicitatie

Sollicitatie: klikt het?

De wijze van presenteren bepaalt in sterke mate de indruk in een sollicitatiegesprek. Naast de inhoudelijke inbreng draait het om de klikfactor. Die hangt af van de manier van communiceren, het non-verbale gedrag. Het gaat om zaken als overtuigingskracht, enthousiasme en gedegenheid. Het beeldmateriaal van de Module Solliciteren geeft daarvan in een korte tijd een goed beeld. Dit Levend CV is van duidelijk toegevoegde waarde bij het CV.

Waarom het Levend CV?

Waarop baseert u of u een sollicitant uitnodigt? Dat is veelal het CV en de bijbehorende brief. Op basis daarvan weet u wat iemand gedaan heeft, maar nog niet hoe die is als persoon. Dat merkt u pas in het sollicitatiegesprek. Sollicitatiegesprekken kosten u tijd, geld en energie. De praktijk leert dat ook kandidaten worden uitgenodigd waarvan in het gesprek al snel blijkt dat die niet passen bij de functie of uw organisatie. Met behulp van de Module Sollicitatie of Levend CV krijgt u in enkele minuten een persoonlijke indruk van sollicitanten (klik-factor). Op basis daarvan kunt u beter beslissen wie u uitnodigt.

Voordelen levend CV
- U bekijkt de opnames van een virtueel sollicitatiegesprek wanneer dat u het beste uitkomt.
- U zit niet vast aan een bepaalde afspraak.
- U kunt de opnames met anderen bekijken en bespreken.
- Het gebruik van een moderne, innovatieve methode draagt bij aan uw reputatie.

Interesse in de Module Solliciteren?

Heeft u specifieke wensen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij leveren ook maatwerk.