Module Leidinggeven

De Module Leidinggeven van het Virtueel Interactie Programma richt zich met name op het aansturen en motiveren van medewerkers. Kandidaten worden geconfronteerd met lastige situaties uit de praktijk van het leidinggeven.

Leidinggeven: een kwestie van communiceren
Leidinggeven is het beïnvloeden van anderen, het hanteren van weerstanden, het aangeven van doelen enzovoorts. Het draait daarbij om communicatie.

Communiceren = doen
Communiceren = doen. Daarom is het van belang om deelnemers zich te laten bewijzen door hen te confronteren met moeilijke situaties. De Module Leidinggeven biedt die lastige, 'kritieke' situaties, die deelnemers moeten zien te hanteren. Hun reacties geven een goed beeld van wat iemand in de praktijk doet.

Nuttige info bij diverse beslissingen
Het voorhouden van de spiegel over de stijl van communiceren is nuttig in verschillende contexten, bijvoorbeeld: aanname, loopbaanontwikkeling, re-integratie en individuele coaching.

Lastige situaties ('critical incidents')
Hoe een deelnemer 'critical incidents' aanpakt, is bepalend voor later succes in de werkpraktijk. Er wordt bij de Module Leidinggeven met name ingezoomd op:
- taak-/resultaatgericht handelen;
- mens-/medewerkergericht handelen;
- omgaan met kritiek;
- brengen van slecht nieuws;
- hanteren van conflicten.

Het Virtueel Interactie Programma confronteert een deelnemer per module doorgaans met een 20-tal situaties. Hierbij kan het accent liggen op dat type situaties, dat het belangrijkst is in een bepaalde functie of waarvan men meer wil zien bij de deelnemer.

Demo Module Leidinggeven + reactie

Interesse in de Module Leidinggeven?

Heeft u specifieke wensen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij leveren ook maatwerk.

Terug naar Interactive Assesments