Onderbouwing

Communicatie en succes

De stijl van communiceren is een belangrijke succesfactor in het werk. Het Virtueel Interactie Programma is een rollenspelapplicatie om communicatieve competenties te meten en is afgeleid van de klassieke assessment center methode, waarbij kandidaten o.a. met professionele acteurs of medekandidaten oefeningen en rollenspellen doen. De VIP-test presenteert ‘real life’-situaties via een beeldscherm. Deze situaties zijn zgn. ‘kritieke voorvallen’/'critical incidents', die voorspellen in hoeverre iemand succesvol zal functioneren in de praktijk.

Het Virtueel Interactie Programma is wetenschappelijk onderbouwd, ontwikkeld door psychologen en wordt ondersteund via universitair onderzoek. De heer John Rijsman, emeritus-hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Tilburg, over het Virtueel Interactie Programma: “Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat je met de virtuele VIP-test even goede, zo niet betere scans kunt maken van kandidaten als met een uitgebreide acteurstest’.

Gedrag en beoordeling

Echt gedrag
De vraag, die bij deze methode meteen rijst, is: reageren mensen wel met levensecht gedrag bij het “praten tegen een beeldscherm”? Ondanks de gekunsteldheid van de testsituatie blijken mensen te reageren zoals ze dat normaal ook doen. Mensen ‘vervallen’ vanzelf in hun eigen gedragsrepertoire. Dit vormt de kern en de kracht van het Virtueel Interactie Programma.
Van cruciaal belang is de onderbouwing van de situaties, waarmee kandidaten worden geconfronteerd.

Analyse en beoordeling
Bij elke module is nagegaan wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over het betreffende onderwerp. De essentiële aspecten worden vervolgens vertaald naar de situaties, waarmee de deelnemers/kandidaten worden geconfronteerd.

Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bij leidinggeven taakgericht en mensgericht gedrag van belang zijn. Deze aspecten zijn dan ook terug te vinden in de Module Leidinggeven.
Daarnaast wordt geïnventariseerd wat praktijkervaringen ons leren. Hierbij gaat het om zgn. kritieke voorvallen ('critical incidents'), waarvan het succesvol afhandelen bepaalt of iemand succesvol is. Bij leidinggeven betreft dit bijvoorbeeld het omgaan met kritiek, het brengen van slecht nieuws en het omgaan met conflicten tussen medewerkers.

De modules zijn een weerslag van 'theorie en praktijk'. In het beoordelingssysteem zijn de te beoordelen criteria terug te vinden.

Terug naar Interactive Assesments