Uitbesteding werving en Selectie

Wilt u uw werving en selectie uitbesteden? De dienst Werving en Selectie wordt meestal ingezet als het gaat om het invullen van vacatures voor functies op middenkader-, hogerkader- en directieniveau (met een jaarsalaris indicatie vanaf € 50.000,00). Doordat wij beschikken over specifieke branchekennis op de gebieden techniek, industrie en logistiek weten wij wat er speelt binnen de technische branche en kunnen wij een waardige gesprekspartner zijn in het gehele traject zowel naar u toe als naar de kandidaat.

Interesse in een Werving en Selectie traject via Appono?

Bent u benieuwd hoe Appono Werving en Selectie uw kandidaat in de technische branche kan vinden middels een gedegen Werving en Selectie traject? Neem dan contact met ons op of bestel direct. Wij leveren uiteraard maatwerk.

Hoe werkt het Werving en Selectie proces?

Elke stap die wij zetten in dit traject is gericht op kwaliteit met als doel het tijdig werven en selecteren van de meest geschikte kandidaat voor uw organisatie. Gedurende het gehele traject houden wij u nauwgezet op de hoogte van de vorderingen.

Stap 1 : Vooronderzoek en advies op maat
De eerste stap in het traject bestaat uit het glashelder krijgen van het bedrijfsprofiel en het functieprofiel door middel van één of meerdere intake gesprek(ken). Als het beeld compleet is, krijgt u van ons een werving- en media-advies op maat.

Stap 2 : Wervingsmethode
Na overleg met u worden vervolgens de verschillende wervingsacties ingezet. Deze bestaat altijd uit een gerichte advertentiecampagne eventueel gecombineerd met: internetadvertenties, filesearch in onze uitgebreide kandidatendatabase, de vacature e-mailservice en de CV agent.

Stap 3 : Selectiemethode
De eerste selectie vindt plaats aan de hand van de binnengekomen reacties en CV’s. Daarna vinden met de geselecteerde kandidaten competentiegerichte interviews plaats. Voor de kandidaten die voorgesteld worden aan de opdrachtgever (dat zijn er altijd minimaal twee) vindt standaard controle plaats van referenties en diploma’s. Het traject kan, indien gewenst, afgesloten worden door het verzorgen van een assessment onderzoek.

Wij hechten grote waarde aan de nazorg van het traject. Nadat de kandidaat bij u in dienst is getreden, houden wij na een periode van twee maanden een evaluatie met u en met de kandidaat over de mate van tevredenheid over het verloop van het traject en het resultaat.

E-brochure Appono Werving en Selectie