Beoordeling en Rapportage

Rapportage

Nadat u de opnames hebt beoordeeld kunt u een overzicht van de resultaten 'uitdraaien', een combinatie van tekst en grafieken.

De resultaten van het Virtueel Interactie Programma worden overzichtelijk en in concrete gedragstermen beschreven en grafisch in een schema weergegeven. De conclusie vertaalt de resultaten naar de vraagstelling en geeft u concrete handvatten voor het bespreken van de resultaten met de deelnemer en voor het nemen van beslissingen.

Wat wordt beoordeeld?

De opnames van elke situatie worden beoordeeld aan de hand van tevoren gedefinieerde criteria. Nadat u de opnames hebt beoordeeld, kunt u een overzicht van de resultaten 'uitdraaien', een combinatie van tekst en grafieken. Er wordt met name gelet op:

  • het wat:
    de inhoudelijke reactie, de gekozen aanpak; bijvoorbeeld: wat zegt een deelnemer tegen een medewerker, die zijn werk niet goed uitvoert? Voor elk type situatie is aangegeven waarop wordt gelet. Zo wordt in het hiervoor gegeven voorbeeld gelet op het duidelijk aangeven van het te realiseren doel en het niet gebruiken van verkleinwoorden (zoals 'eigenlijk', 'misschien');
  • het hoe:
    het non-verbale gedrag, zoals mimiek, houding, uitstraling. Het is de toon, die de muziek maakt. Als een deelnemer zegt de emoties van iemand goed aan te voelen, komt dat dan ook zo over? Of wekt de deelnemer een afstandelijke of verwijtende indruk?

Terug naar Interactive Assesments