Cordata Fiscaal Juristen B.V.

Cordata Fiscaal Juristen B.V.

Welke modules van Appono Recruitment Advies hebben jullie afgenomen?


"Wij hebben het basis pakket van Appono Insight afgenomen."

Wat is jullie ervaring hiermee?


"Hoewel het een nieuw vorm van selecteren van personeel was en we aanvankelijk aan het idee moesten wennen, zijn wij uitermate enthousiast. Met name dat onze eigen corporate identity bij het wervingsproces centraal stond is goed bevallen."

Wat was het resultaat voor uw organisatie?


"Invulling van de vacature."

Waren jullie tevreden met deze resultaten?


"Zeker. We voelden ons meer betrokken bij het selectieproces en kregen een lijst met passende kandidaten."

Op welke manier is het werken met Appono Recruitment Advies anders dan de werving en selectie tools die jullie voorheen inzetten?


"Anders dan voorheen doen wij de eerste gesprekken, na telefonische selectie door Appono, met de kandidaten zelf. Je kunt jezelf als bedrijf al vroeg in het selectieproces presenteren aan kandidaten. Daarnaast proberen wij over te komen als een modern en jong bedrijf en de wijze van selecteren, onder andere via social media, sluit hier goed op aan."

Kunnen jullie de modules van Appono Recruitment Advies aanraden aan anderen en waarom?


"Zeker. Het is duidelijk wat het product inhoudt. Het contact met Appono is prima en ze komen na wat ze beloven. En voor minder geld dan een volledige selectieprocedure. Bij sommige functies zullen we daar in de toekomst wel voorrang aan geven, maar bij andere functies voldoet het product zoals we tot nu toe hebben gebruikt uitstekend. Daarnaast zitten we ook niet meer vast aan een 9 maandscontract voor detachering, wat in het algemeen ook een kostenbesparing oplevert."

Deel dit bedrijf